Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van november 2018. Uw privacy is belangrijk voor GH Van Solutions. We leggen u daarom graag uit welke gegevens we van u verzamelen en wat we daarmee doen.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website ghvansolutions.nl variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.

Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er op verschillende manieren en op verschillende momenten voor kiezen om je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als er een afspraak wordt gemaakt, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, indien u een leverancier bent, als u zaken met ons wilt doen.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u  onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden. Uw IP-adres bijvoorbeeld, of het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt.

We kunnen daarnaast ook gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail van ons heeft geopend en of u op een bepaalde link in deze e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze marketingactie. Die kunnen we vervolgens persoonlijker maken en we kunnen ons contact met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vind u hieronder.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met onze cliënten beter af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Personaliseren van deze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor heeft en kunnen we het navigeren op onze site eenvoudiger maken voor onze klanten/bezoekers.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen juw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de diensten die u van ons heeft afgenomen.

Bescherming van rechten en eigendommen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van GH Van Solutions in het geding zijn, kunnen wijuw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Social Media

Wij maken geen gebruik van Social Media integratie op deze website. Wel is er een link naar onze Facebook  en Linkedin pagina’s.

Tracking

Google Analytics: Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over de bezoekers van onze websites en hun zoek- of klikgedrag. De services van Google worden gehost in Europa en Amerika.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Daarom implementeren we naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens wanneer we die gegevens via internet verzenden.

Retentie

Voor klanten:

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang dit nodig is om diensten aan u te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken je registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten te verlenen, kunt t op ieder gewenst moment contact met opnemen met info@ghvansolutions.nl. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals  vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is informatie die door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), en ook voor het vereenvoudigen van de werking van websites. We gebruiken cookies niet om het gebruik van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker. We versleutelen de informatie die we verzamelen over uw bezoek en plaatsen nooit persoonsgegevens in de cookie zelf.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoeken aan onze websites. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u de browser opnieuw start.

Het is mogelijk om uw privacy voorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in juw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u de browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U krijgt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat onze website goed te kunnen gebruiken adviseren we je het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s mogelijk niet goed afgebeeld.

Bericht van wijzigingen

Als er wijzigingen worden gedaan of updates zijn voor deze Privacyverklaring, laten we u dat indien mogelijk weten.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@ghvansolutions.nl of contact met ons opnemen via 06-15303132. Natuurlijk kunt u ook per post contact met ons opnemen:

  • GH Van Solutions
  • Blijdensteinstraat 2B
  • 9403 AW Assen
© Copyright 2024 GH Van Solutions | Ontwikkeld door NeoFY